ด้วยหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02145/655 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 แจ้งขอความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดแนวทางในการจับสลากในวันที่ 7 มีนาคม 2563 และได้มีมติในที่ประชุม ดังนี้
     – โรงเรียนจะดำเนินการจับสลากด้วยวิธีการถ่ายทอดสดให้ผู้ปกครองได้รับชม
     – โรงเรียนจะดำเนินการจับสลากให้นักเรียนที่มีสิทธิจับสลาก โดยใช้ตัวแทนผู้ทรงคุณวุติ
     – โรงเรียนจะถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook.com/โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ช่องทาง Youtube เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น และ www.anuban101.ac.th
 – ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิจับสลาก  งดการเดินทางมาเข้าร่วมที่โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
     – โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่จับสลากได้ทาง http://www.anuban101.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังไฟล์รูปภาพที่แนบมานี้ครับ..

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here