โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์รับสมัครเด็กชายและเด็กหญิง เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 10 ห้องเรียน 400 คน ขอรับใบสมัครและระเบียบการ วันที่ 6 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 10 มี.ค. 2563 และรับสมัครในวันที่ วันที่ 6 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 10 มี.ค. 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาล  ดังรายละเอียดที่แนบมานี้..
–> คลิกลิงค์หนังสือประกาศการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
–> คลิกลิงค์หนังสือประกาศการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here