ตามที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาล ได้รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัดความสามารถทางวิชาการ ประจำปี 2562 และนำผลการทดสอบไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ Gifted ดังประกาศและการการทดสอบที่ได้แนบมานี้
–>ประกาศและผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ป.3 เพื่อเข้า Gifted
–>ประกาศและผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ป.3 เพื่อเข้า Gifted

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here