ประกาศผลการคัดเลือกชั้น ป.1 โครงการห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ

0
1060
ตามที่ฝ่ายวิชาการได้ประกาศรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนโครงการห้องเรียนทดลองเรียน เข้มภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 บัดนี้ผลการคัดเลือกนักเรียนได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยให้นักเรียนที่ได้อันดับที่ 1 – 80 มารายงานตัว พร้อมชำระเงินสนับสนุนโครงการ ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องการเงิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด หากไม่ตามกำหนดถือว่าสละสิทธ์
–>> คลิกดูประกาศกำหนดการพร้อมผลการสอบคัดเลือก ป.1 (ห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ)
–>> คลิกดูประกาศกำหนดการพร้อมผลการสอบคัดเลือก ป.1 (ห้องเรียนเข้มภาษาอังกฤษ)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here