คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้ร่วมแสดงมุทิตาคารวะ แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562  จำนวน 14 ท่าน โดยได้จัดกิจกรรมสำคัญในสองวัน คือ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้เกษียนอายุราชการพร้อมกับอำลาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องรักษา และวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ได้จัดพิธีอำลาราชการแก่ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมกล่าวอำลาและให้พรแก่บุคลากรทุกท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รัก สามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไป…

## บายศรีสู่ขวัญ 24 ก.ย.62

## กล่าวอำลา 27 ก.ย.62

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here