เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. โรงเรียนอนุลาลร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายบัญชา พาหะนิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกรวย และวางพานพุ่มถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ต่อจากนั้น ประธานในพิธีกล่าวบทอาศิรวาท ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้า จากนั้นคณะผูบริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าเสาธงและสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here