เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 พ.ค. คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด กว่า 50 สาวงาม ได้ร่วมฟ้อนรำเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย ซึงงานนี้ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมฟ้อนรำในท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด จนได้ภาพประวัติศาสตร์ของชาวร้อยเอ็ด มีความพร้อมเพรียงและมีผู้เข้าร่วมรำมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย จนประสบความสำเร็จสมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวยงามตระการตาน่าดูน่าชม เป็นที่กล่าวขานถึงความพร้อมเพรียงความอ่อนช้อยทั้งท่ารำที่งดงาม การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัด… มีผู้คนกล่าวขานว่า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา ปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 แต่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกกิจกรรม สนับสนุนงานบุญงานประเพณีของจังหวัดมาโดยตลอด จนเรียกได้ว่า “งานบุญบ่เคยขาด..งานราษฏร์บ่เคยพร่อง” โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นที่รักและได้ใจผู้ปกครองชุมชนมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here