พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ปีการศึกษา 62

0
808

ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งลูกเสือและเนตรนารีทุกคน เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย หน่วยงานลูกเสือโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีทุกคนได้แสดงออกในสิ่งต่อไปนี้ ..
1. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อผู้ก่อตั้งลูกเสือ
2. เพื่อให้ลูกเสือเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมและสร้างความสามัคคีในหมู่ลูกเสือ
กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ประจำปีการศึกษา 2562 ประสบความสำเร็จดังเป้าประสงค์ของโครงการต้องขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวของทุกท่าน โดยเฉพาะคณะครูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่านครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here