คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 สำหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และควรใช้คู่กับหนังสือเรียน และแบบฝึกทักษะเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท.

Downloads คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

Downloads คู่มือครู,คู่มือครูวิทยาการคำนวณ,คู่มือครูวิทยาการคำนวณ ป.5,วิทยาการคำนวณ ป.5

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here