StarVote_Anuban

0
7150

สสวท. มอบรางวัล เด็กเก่งโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. เปิดเผยว่าในปีนี้ มีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครสอบ จำนวน 168,756 คน หลังจากการจัดสอบ 2 รอบ ได้คัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัล จำนวน 417 คน เป็นนักเรียนจากส่วนภูมิภาค 259 คน และนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 158 คน ทั้งนี้ มีนักเรียนชั้นป.3 ที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสองวิชา จำนวน 17 คน นักเรียนชั้นป. 6 ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสองวิชา จำนวน 14 คน โดยพบว่ามีนักเรียนเกือบทุกจังหวัดได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here