ประมวลภาพพี่น้อง Gifted ปี62

0
681

โครงการ Gifted โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดเป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนมาโดยตลอด ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดการสนับสนุน ส่งเสริมจากหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ล้วนแต่เกิดจากความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความอบอุ่น ล้วนแต่ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงสุด จึงขอประมวลภาพบางส่วนแทนความรักระหว่างครูศิษย์โครงการ Gifted62

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here