พิธิปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 62

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

0
863

ด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนรุ่นเดียวกัน ดังนั้นทางคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จึงจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2562 บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและอบอุ่น จากพ่อครูแม่ครูและลูกๆ ที่รักยิ่ง ของให้ศิษย์ของครูทุกคนโชคดีน่ะครับ…
(ประมวลภาพกิจกรรม)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here