วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน, 2020

ปรัชญาโรงเรียน

วิชชา จรณ สม ปน โน ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ